Función IGUAL

Comprueba si dos valores de texto son idénticos.